nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Akademický senát

Akademický senát
Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho
pre volebné obdobie 2020-2024

Predseda:
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.

Podpredseda – zamestnanecká časť:
Mgr. Katarína Pólya, PhD.  

Podpredseda – študentská časť:
Ágnes Noszkai


Členovia
Zamestnanecká časť:
Mgr. Kinga Süll, PhD.
dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD.   

Študentská časť:
Bc. Éva Vajkai
Mgr. István Langschadl
Mgr. Aranka Csonthó
Cynthia Urgaszová

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.