nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Habilitácia a inaugurácia

Univerzite J. Selyeho je priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Teológia na Reformovanej teologickej fakulte. Keďže naša fakulta nespĺňala nové kritériá pre habilitačné a inauguračné konanie v harmonizačnom procese v roku 2022, vzdali sme sa tohto práva. V dôsledku toho Slovenská akreditačná agentúra rozhodnutím č. 2022/93:1129-OAC zrušila právo Reformovanej teologickej fakulty uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania.

Podklady k žiadosti o začatie habilitačného alebo inauguračného konania


Dokumenty:


Začaté habilitačné konania:

 


Ukončené habilitačné konania:

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.