nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Katedra systematickej a praktickej teológie

O katedre

 

Katedra systematickej a praktickej teológie je operatívnym útvarom dvoch teologických disciplín.

Jeho aktivity pokrývajú široké spektrum disciplín a tém protestantskej a univerzálnej teológie:

Praktická teológia: homiletika, katechetika, poimenika, ekleziológia, ekleziológia, misiológia, cirkevná hudba, diakonia, štylistika, rétorika, vedenie zobru,  budovanie zboru, cirkevné právo, cudzie odborné jazyky.

Systematická teológia:   dogmatika, etika, symbolika, apologetika, teologická encyklopédia, ekumenická teológia.  

Vyučovacie aktivity katedry zahŕňajú

- vyučovanie v oboru teológia,
- vyučovanie v oboru katechetika
- vyučovanie v oboru misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť.

Činnosť katedry sa prejavuje na rôznych formách:  

- vyučovanie na akademickej pôde
- výskumná vedecká práca- účasť na vedeckých projektoch
- publikácie (vedecké štúdie, monografické práce, vysokoškolské učebnice)
- jej pracovníci sa aktívne zúčastňujú na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách.
- poradná - konzultačná úloha smerom k Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorá úzko spolupracuje s Reformovanou teologickou fakultou Univerzity J. Selyeho.

Výskum

KEGA  005UJS-4/2022  Dvojjazyčné e-learningové kurzy etiky a etických tém na protestantských teologických fakultách vysokých škôl a univerzít 2022-2023

KEGA 008UJS-4/2014 Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe 2014-2016
 

 

 

 


Aktuality

 

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.