nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

PhD.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium (stupoeň III), denné alebo externé štúdium (PhD. štúdium – odbor reformovaná teológia):

  • riadne vyplnená a v stanovenom termíne podaná prihláška aj v elektronickej aj papierovej forme, vlastnoručne podpísaná a zaslaná na adresu univerzity;
  • životopis (v elektronickej podobe, vo formáte pdf);
  • maturitné vysvedčenie (v elektronickej podobe vo formáte pdf);
  • doklad o úspešnom ukončení magisterského štúdia na vysokej škole alebo univerzite, diplom o absolvovaní študijného programu „reformovaná teológia” (v elektronickej podobe, formát pdf);
  • zoznam publikácií (v elektronickej podobe vo formáte pdf);
  • doklad o váženom študijnom priemere (nemôže byť horší ako 1,5) v elektronickej podobe vo formáte pdf.
  • formát);
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronický formát)

Ďalšie predpisy o doktorandskom štúdiu nájdete v kapitole III Študijného poriadku UJS a vo Všeobecných zásadách doktorandského štúdia na Univerzite J. Selyeho.

Aktuálne vypísané PhD témy

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.