nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Katedra Starej a Novej zmluvy

O katedre

 

Katedra starozákonných a novozákonných štúdií na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho je zodpovedná za výučbu biblických štúdií. Starozákonné a novozákonné témy sú prezentované oddelene, ale navzájom úzko súvisia. V súvislosti s oboma zmluvami je výučba biblických jazykov a biblickej literatúry hlavným profilom katedry v kombinovanom bakalárskom a magisterskom študijnom programe reformovaná teológia, v kombinovanom bakalárskom a magisterskom študijnom programe učiteľstvo katechetiky a v bakalárskom a magisterskom študijnom programe misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť.

Hebrejský jazyk
Grécky jazyk
Latinský jazyk
Praktická znalosť Starého zákona
Praktická znalosť Nového zákona
Úvod do Starého zákona
Úvod do Nového zákona
Dobové pozadie Starého zákona
Dobové pozadie Nového zákona
Exegéza Starého zákona
Exegéza Nového zákona
Teológia Starého zákona
Teológia Nového zákona
Proseminár a seminár Starého zákona
Proseminár a seminár Nového zákona

Okrem výučby venuje katedra značné úsilie výskumu, publikovaniu, organizovaniu konferencií a podpore medzinárodných a medziuniverzitných vzťahov. Hlavnými smermi výskumu sú jazykovedné, historické, hermeneutické a náboženské dejiny. Oddelenie úzko spolupracuje s Josephus Research Institute.

Vyučujúci

Vedúci katedry:

Prof. ThDr. István Karasszon, PhD.

Profesori:

Prof. ThDr. István Karasszon, PhD.

Docenti:

Dr. habil., Viktor Kókai Nagy, PhD.

Odborní asistenti:

Ing. Jolán Kis, PhD.

Asistenti:

 

Zahraniční lektori:

 

Vyskumní pracovníci:

 

Externí učitelia katedry:

 

Doktorandi:

 

 

Výskum

VEGA 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti.

KEGA 003UJS-4/2018  Úvod do ugaritskej kultúry 2018-2020

Kontakty

 

Budova Dôstojníckeho pavilónu, 1. poschodie

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.