nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Dodatočné prijímacie konanie

Nariadenie dekana č. 5/2024 Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o zmene termínu podávania prihlášok na bakalárske-, magisterské- a doktorandské štúdium na akademický rok 2024/2025 Dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity...

Predľžený termín na prihlášku na štúdium

Nariadenie dekana č. 4/2024 Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o zmene termínu podávania prihlášok na bakalárske-, magisterské- a doktorandské štúdium na akademický rok 2024/2025   Dekan Reformovanej teologickej fakulty...

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS

(1 miesto za študentskú časť Reformovanej teologickej fakulty) Na základe výsledkov volieb do AS UJS zo dňa 22. 02. 2024 oznamujem akademickej obci univerzity, že do...

OZNÁMENIE

Doplňujúce voľby do Akademického senátu UJS ZOZNAM KANDIDÁTOV do Akademického senátu UJS (1 miesto za RTF) Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS UJS oznamujem akademickej obci univerzity...

Diakonia a sociálna starostlivosť v súčasnosti

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho – Komárno v spolupráci s Reformovanou bohosloveckou fakultou Reformovanej univerzity Gáspára Károliho – Budapest , s Inštitútom pre reformovanú teologiu –...

Slávnostné odovzdanie diplomov na Reformovanej teologickej fakulte

Slávnostné promócie na Reformovanej teologickej fakulte sa uskutočnili dňa 24. septembra 2023. Na slávnostnom podujatí realizovanom v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Komárne mohli prevziať diplom  študenti...

Slávnostné odovzdanie diplómov na RTF

Ako dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, srdečne Vás pozývam na slávnostné odovzdanie diplómov pre našich absolventov, na exmitáciu nových kaplanov a na slávnostnú...

Vyhlásenie náhradného prijímacieho konania na študijné programy Reformovanej teologi…

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, vzhľadom na skutočnosť, že počet študentov pre akademický rok 2023/2024 nebol doteraz uchádzačmi naplnený, vyhlasuje výzvu na náhradné...

Predĺženie termínu na podanie prihlášok

Nariadenie dekana č. 1/2023 Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o zmene termínu podávania prihlášok na bakalárske-, magisterské- a doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 Dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity...

Nový organ pre RTF

Walcker-organ so šiestimi registermi a takmer 400 píšťalami bol postavený v roku 1967 v evanjelickom kostole Zuflucht-und-Jeremiah v Berlíne. Keďže zbor zatvorí svoj kostol, chceli, aby...

Odborná spolupráca medzi našou fakultou a Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej…

Dekan Jan Roskovec a dekan Alfréd Somogyi podpísali 6. decembra 2022 v Prahe dohodu o spolupráci medzi Evanjelickou teologickou fakultou Karlovej univerzity a Fakultou reformovanej...

Spolupráca našej fakulty s Husitskou teologickou fakultou

1. decembra 2022 dekan doc. ThDr. Kamila Veverková, PhD. a dekan doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. podpísali dohodu o spolupráci medzi Husitskou teologickou fakultou Univerzity...

Dobrovoľnícka činnosť v XXI. storočí

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako i v rámci programu Oslavy vedy v Maďarsku Reformovaná Teologická fakulta UJS, Katedra biológie Pedagogickej fakulty UJS a...

Dekanské voľno

Rozhodnutie č. 5/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o udelení dekanského voľna   Ako dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho,   nariaďujem dekanské voľno pre všetkých...

„Aktuálne témy a otázky v oblasti Etiky” - Konferencia

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho – Komárno v spolupráci s Reformovanou bohosloveckou fakultou Reformovanej univerzity Gáspára Károliho – Budapest, Maďarsko s Institut für Reformatorische Theologie –...

Výzvy v misii, diakonii a sociálnej starostlivosti v 21. storočí

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho – Komárno v spolupráci s Reformovanou bohosloveckou fakultou Reformovanej univerzity Gáspára Károliho – Budapest, s Inštitútom pre reformovanú teologiu – Reiskirchen a...

OZNAM

VÝSLEDKY RIADNYCH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu UJS Na základe výsledkov volieb do študentskej časti AS UJS zo dňa 27.-28. 09. 2022 oznamujem akademickej obci univerzity...

OZNAM RIADNE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS (27.09.2022 – 28.09…

ZOZNAM KAndidátov do ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o riadnych voľbách do AS UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do študentskej časti...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje RIADNE Voľby NA členstvo v ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS (6 miest: z toho 2 miesta za študentskú časť Pedagogickej fakulty, 2 miesta za...

Habilitačná obhajoba a prednáška

ujs logo

Ako dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, a ako predseda Vedeckej rady RTF UJS, na základe ods. (14) § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva,vedy, výskumu...

Rozhodnutie č. 4/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho

ujs logo

Rozhodnutie č. 4/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o udelení dekanského voľna na 14.04.2022    Aby študentom Reformovanej teologickej fakulty bolo umožnené dôstojné oslávenie veľkonočných...

Rozhodnutie č. 3/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho

ujs logo

Rozhodnutie č. 3/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o forme výučby v letnom semestri akademického roka 2021/22 od 1. apríla Na základe platnej štátnej legislatívy z...

Rozhodnutie č. 2/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho …

Na základe platnej štátnej legislatívy z oblasti ochrany proti pandémii a v súlade Príkazom rektora UJS č. 3/2002, vydávam nasledovné rozhodnutie dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Rozhodnutie č. 1/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho …

Na základe platnej štátnej legislatívy z oblasti ochrany proti pandémii a v súlade Príkazom rektora UJS č. 3/2002, vydávam nasledovné rozhodnutie dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Workshop

Reformovaná teologická fakulta University Jána Selyeho – Komárno v  spolupráci s Reformovanou teologickou fakultou & universitou Gáspára Károliho – Budapest s Inštitútom pre reformovanú teologiu – Reiskirchen s Diakonickým strediskom Reformovanej...

Dekanské voľno

Ako dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, oznamujem poslucháčom našej fakulty, že na 29. októbra 2021 (piatok), udeľujem dekanské voľno. V ten deň nebude...

Oznámenie

Oznámenie V mene Vedeckej rady Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasujem termín obhajoby dizertačnej práce uchádzača: Attila Petheő, MA na 9.30 hodinu 7. júla 2021. Obhajoba sa koná...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby NA členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu UJS (1 miesto za zamestnaneckú časť Reformovanej teologickej fakulty) Vyhlásenie volieb: 27. apríla 2021 Termín...

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vypisuje prijímacie skúšky na d…

Prihlásiť sa je možné do 30. júna 2021 na nasledovné témy Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022 Stará zmluva Vyvolenie v Starom zákone Nová zmluva Pavlove učenia o ospravedlnení Systematická teológia Úloha logiky...

Informácia

Informujeme uchádzačov o štúdium, že vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu COVID-19, RTF UJS nevyžaduje od uchádzačov potvrdenie stredoškolských výsledkov ani potvrdenie od lekára.

Úvod do ugaritskej kultúry

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J Selyeho – Komárno    v spolupráci s Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Maďarsko,   Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapešť, Maďarsko,   Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetudományi Kar...

Dekanské voľno

Tisztelt Hallgatók! A Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékánja Mgr. Lévai Attila, PhD. 2018. március 29-re dékáni szabadot hirdet a Kar hallgatói számára. Mgr. Lévai Attila, PhD. Az...

Pamätný deň 500. výročia Reformácie na Reformovanej teologickej fakulte

Na Reformovanej teologickej fakulte UJS dňa 8. novembra 2017 o 10,00 sa bude konať akcia "Pamätný deň 500. výročia Reformácie". Podrobný program akcie viď v...

Reformované cirkevné služby medzi utečencami v Rakúsku roku 1956

Výstava pôvodnými dokumentmi (fotografiami a písomným materiálom) demonštruje duchovenské služby reformovanej cirkvi medzi utečencami po maďarskej revolúcii roku 1956 do Rakúska, alebo cez Rakúsko do...

Medzinárodná vedecká konferencia

Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict 10th Conference of Protestant Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands   Komárno, Slovakia    20. -24. April...

Dekanské voľno

Dekan Reformovanej teologickej fakulty UJS, Mgr.Attila Lévai, PhD. udeľuje na deň 2. novembra 2015 (pondelok) dekanské voľno pre študentov fakulty.

Deň otvorených dverí na Reformovanej teologickej fakulte

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, ktorý sa uskutoční 17. februára 2015.  V rámci Dňa otvorených dverí záujemcovia môžu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.