nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Komisia Erasmus+ na fakulte

Fakultná komisia programu Erasmus+

Predseda fakultnej komisie Erasmus+: Doc. ThDr. Attila Lévai, PhD.
Člen komisie: Mgr. Katarína Pólya, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre Starej a Novej zmluvy: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre historických vied: prof. Ábrahám Kovács, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre systematickej a praktickej teológie: Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
Katedrový koordinátor na Katedre aplikovaných vied: Mgr. György Csík, PhD.
Za študentskú samosprávuRTFI UJS: Ágnes Noszkai

Fakultný koordinátor programu Erasmus+ a medzinárodných vzťahov:
Doc. ThDr. Attila Lévai, PhD.
Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho
Kancelária E9 (Dôstojnický pavilón)
Telefon: +421353260657
Mobil: +421908706655
Mail:  

Hodnotiaciharok_ErasmusRTFUJS

SMERNICE DEKANA Č. 2/2024 O ORGANIZOVANÍ ZAHRANIČNÝCH MOBILÍT ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ NA REFORMOVANEJ TEOLOGICKE FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO

Smernica dekana č. 3/2024 - Rokovací poriadok Komisie Erasmus+ na RTF UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.