nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Vedecké projekty

KEGA  005UJS-4/2022  Dvojjazyčné e-learningové kurzy etiky a etických tém na protestantských teologických fakultách vysokých škôl a univerzít 2022-2023

KEGA 006UJS-4/2021  Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Acces podobe.  2021-2023

VEGA 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti.

VEGA 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989) /2020 – 2023//- ako spoluriešitelia

Erasmus+ 2020-1-RO01-KA203-079899   VOLEE - Posilnenie dobrovoľníctva a jeho uznanie v osnovách vysokoškolského vzdelávania a na trhu práce vo východnej Európe 2020-2022 - ako spoluriešitelia

Horizon2020 _ No.: 101004653: Partnerstvo školy a komunity na zvrátenie nerovnosti a vylúčenia: Transformatívne postupy segregovaných škôl" - 2020-24 - ako spoluriešitelia

KEGA 003UJS-4/2018  Úvod do ugaritskej kultúry 2018-2020

VEGA 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 /2016 – 2019/- ako spoluriešitelia

KEGA 008UJS-4/2014 Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe 2014-2016

 

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.