nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Harmonogram akademického roka

SJE Református Teológiai Kar
a 2023/2024-es akadémiai év időrendje
Harmonogram akademického roka 2023/2024
na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho

 

nappali tagozat - denné

Individuális képzés - individuálne

Zápis pre každý ročník

Beiratkozás – minden évfolyam

 Bc.+Mgr.+PhD)

elektronikus beiratkozás: 2023. augusztus 21-től

1. évfolyam számára jelenléti formában: 2023.08.30.

Otvorenie AR

Egyetemi tanévnyitó

2023.09.08. 10.00h

Téli szemeszter

Zimný semester

 

 

Ďeň silencie

Csendes nap

2023.09.23.

Vyučovanie

Szorgalmi időszak

2023.09.11. – 2023.12.09.

Bohoslužba na deň ref.

Reformációi istentisztelet

2024.10.27. 12.00h

Adventský večierok

Ádventi est

2023.12.05. 15.00 (CJTA Könyvtár)

Skúšobné obdobie

Vizsgaidőszak

2023.12.11. – 2024.02.03.

Vianočné prázdniny

Karácsonyi szünet

2023.12.23. – 2023.01.05.

Zimné prázdniny

Téli szünet

2024.02.05. – 2024.02.17.

Nyári szemeszter

Letný semester

 

 

Deň silencia

Csendesnap

2024.02.23.

Vyučovanie

Szorgalmi időszak

2024.02.19. – 2024.05.18.

Vyučovanie:

bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy; magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy

Szorgalmi időszak:

alapképzés: I., II. évf. nappali és levelezős, III. évf. levelezős;

mesterképzés: I. évf. nappali és levelezős, II. évf. levelezős

2024.02.19. – 2024.05.18.

Vyučovanie:

bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy

Szorgalmi időszak:

alapképzés: III. évf. nappali, IV. évf. levelezős

2024.02.19. – 2024.05.04.

Vyučovanie:

magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Szorgalmi időszak:

mesterképzés: II. évf. nappali, III. évf. levelezős

2024.02.19. – 2024.04.06.

Legačná prex na Veľkú noc

Húsvéti legációs gyakorlat

2024.03.28. (csütörtök) – 2024.04.02. (kedd)

Skúšobné obdobie:

bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy; magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy

Vizsgaidőszak:

alapképzés: I., II. évf. nappali és levelezős, III. évf. levelezős;

mesterképzés: I. évf. nappali és levelezős, II. évf. levelezős

2024.05.20. – 2024.06.29.

Skúšobné obdobie:

bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy

Vizsgaidőszak:

alapképzés: III. évf. nappali, IV. évf. levelezős

2024.05.06. – 2024.06.08.

Skúšobné obdobie:

magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Vizsgaidőszak:

mesterképzés: II. évf. nappali, III. évf. levelezős

2024.04.08. – 2024.05.11.

Záverečné práce: odovzdanie, hodnotenie

Záródolgozatok beadási és elbírálási határideje

Bc: 2024.05.13.

Mgr: 2024.04.15.

ThDr: 2024.04.15.

Navrhvaný termín na odovzdanie dizertačných prác

PhD munka leadására javasolt határidő

2024.04.15.

Termín odovzdania prihlášok na VS štúdium

Felvételi lapok beadási határideje

Bc: 2024.03.31.

Mgr: 2024.06.30.

PhD: 2024.06.15.

Deň otvorených dverí UJS/ deň otvorených dverí fakulty

Egyetemi nap/Kari nyitott nap

Egyetemi Nyitott nap: 2024.02.14.

Kari Nyitott Nap: 2024.03.21.

Zelený štvrtok / Letnice

Áldozócsütörtök / Pünkösd

2024.05.09. / 2024.05.19-20.

Prijímacie skúšky a pohovory (denné a individ.)

Felvételi vizsgák (nappali és individuális képzés)

Bc.: 2024.07.04.

Mgr.: 2024.07.04.

PhD.: 2024.07.04.

pótfelvételi: 2024.08.19.

Štátne skúšky Mgr.

Mgr államvizsgák

2024.05.23-24.

pótállamvizsga: 2024.08.16.

Štátne skúšky Bc.

Bc államvizsgák

2024.06.19-20.

pótállamvizsga: 2024.08.16.

Letné prázdniny

Nyári szünet

2024.07.01. – 2024.08.31.

Ukončenie akademického roka na fakulte

Kari tanévzáró

2024.05.17.

Promócia

Promóció

2024.09.22., 15,00 – ref. templom - Komárom

Konzultačné dni pre individuálnych študentov

Individuális konzultációs napok

T: 09.16.; 09.23.; 10.14; 10.28.; 11.04.; 11.25.; 12.09.

NY: 02.24.; 03.02.; 04.06.; 04.20.; 04.27.; 05.11.

       

A Calvin J., Teológiai Akadémia Könyvtárának nyitva tartása
a 2023/2024-es akadémiai évben

Kedd:             10.00-16.00

Szerda:            10.00-16.00

Csütörtök:       10.00-16.00

Szombati napokon: 10.00-14.00 között a következő szombatokon:

2023. szeptember 23.; október 28.; november 25.; december 9.

2024. február 24.; április 27.; május 11.

A kölcsönzések és a könyvtárlátogatás végett kérünk minden érintettet, hogy előzetesen 1-2 nappal, telefonon jelezze érkezési szándékát a +421357701853-as telefonszámon, vagy a következő mobilszámok valamelyikén: +421905866076; +421903427008.

Otváracie hodiny knižnice Teologického inštitútu J. Calvina
v akademickom roku 2023/2024

Utorok:            10.00-16.00 hod.

Streda:             10.00-16.00 hod.

Štvrtok:           10.00-16.00 hod.

Sobota: 10.00-14.00 hod, v týchto dňoch:

23. septembra; 28. októbra; 25. novembra; 9. decembra 2023.

24. februára; 27. apríla; 11. mája 2024.

 

V záujme zabezpečenia dostupnosti výpožičiek a návštev v knižnici, prosíme všetkých záujemcov, aby nám oznámili svoj plánovaný príchod 1-2 dni vopred na telefónnom čísle +421357701853 alebo na jednom z nasledujúcich mobilných čísel: +421905866076; +421903427008.

Egyéb fontos időpontok: – Iné, dôležité plánované termíny

2023. szeptember

08. – SJE tanévnyitó

08. – Dékáni Kollégium

08. – SZRKE Lelkészképesítő Bizottság

11. – Rektori Kollégium

13-14. – SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája – teológiai szekció

14. – SJE Tudományos Tanács

19. – Eperjesi Egyetem tanévnyitója, rektor-beiktatás

22. – Böszörményi István Emlékkonferencia Losoncon (RTK)

23. – Kari csendes nap

24. – RTK diplomaosztó és kibocsátás a komáromi templomban

 

2023. október

05. – Hitvalló egyház II. konferencia (TTT)

16-18. – Lelkésztovábbképő Berekfürdőn

19. – Eskü konferencia (ÓÚTT)

24. – KEGA konferencia (ATT)

25-26. – HIT konferencia, Budapest

26-27. – „The Perception of Science by Calvinists, Lutherans, Unitarians and Religious Dissents in Central Eastern Europe” – angol nyelvű nemzetközi tudományos konferencia. Helyszín: RTK, Pálóczi Czinke István terem. Szervező: prof. Kovács Ábrahám, PhD. (TTT), a Tudomány hete előrehozott rendezvénye.

27-28. – SZRKE Zsinata

 

2023. november

03-4. – BBTE RTZK, Kolozsvár: 30. jubileuma

06-12. Tudomány hete:

06. – 11.00-12.00: „Zeneterápia babáknak és mamáknak - Ringató foglalkozás, utána diskurzus”. Helyszín: Egressy Béni VMK. Szervező: Mgr. Süll Kinga, PhD.; A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a e-mail címen lehet.

07. – 10.30: Platón és Arisztotelész a keresztyén teológiában. Prof. Pásztori Kupán István, PhD. előadása. Helyszín: RTK, Pálóczi Czinke István terem. Szervező: Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.,   

08. – 11.00: „Létszámunk és a református lelkészutánpótlás alakulása” – Doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. előadása a felvidéki reformátusok lélekszámának alakulásáról és a lelkészutánpótlásról. Helyszín: RTK, Pálóczi Czinke István terem. Szervező: doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.,

09. – 9.30:  „Diakónia, szociális intézmények és szolgáltatásaik” – tudományos szimpózium. Helyszín: RTK, Pálóczi Czinke István terem. Szervező: PaedDr. Strédl Terézia, PhD.

14-15. Egyháztörténeti konferencia Eperjesen

30. Érzékenyítő nap

 

2023. december

05. – Dékáni kollégium

05. – Adventi est

06-08. – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 75. évfordulója

07-08. – egyháztörténeti konferencia Eperjesen

 

2024. január

18. – BBTE konferencia, Kolozsvár

18. – PhD. házi elővédés

 

2024. február

15. – RTK Tudományos Tanács

23. – Kari csendes nap (Pólya Katalin)

 

2024. március

19. – Protestáns spiritualitás – konferencia (Szénási Lilla)

19. vagy 21. – Könyvbemutató: „Németh Géza szolgálata - misszió kereten kívül” (CJTA Könyvtára)

20-21. Tavaszi Sándor Napok, Kolozsvár (Pólya Katalin)

21. – Kari nyitott nap (Szénási Lilla)

 

2024. április

04-05. – Science and Religion konferencia (Oxford Templeton projekt: Kovács Ábrahám)

10-12. – Josephus and the Maccabees (II. Josephus konferencia (Kókai Nagy Viktor)

25. – Szenczi Molnár Albert konferencia (Somogyi Alfréd)

22-26 – RTK Erasmus BIP Komáromban

22-27. HUN-HAN konferencia, Söul (Kovács Ábrahám, Pásztori Kupán István)

25-27. Vallástudományi konferencia, Tirana (Hegedűs Rita)

 

2024. május

7-8. - PTI Egyháztörténeti konferencia, Kolozsvár

15. - Elfogadás. Befogadás. Jövőkép Workshop (Petheő Attila)

23-24. - The Unfinished Past: The non-existence of the democratic change, failure or success? konferencia (Kovács Ábrahám)

24-29. – Erdélyi tanulmányút (Makovecz program keretében) (Lévai Attila)

31.05.-02.06. - Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferencia, Budapest

 

2024. június

12. – A SJE RTK egykori PhD. hallgatóinak III. konferenciája (Kis Jolán)

 

2024. július

09-11. – Coetus Theologorum Illyefalván

 

2024. augusztus

08-11. – Református találkozó – Balatonszárszó

19-23. BIP – Erasmus - Kolozsvár

21-23. – Doktorok Kollégiuma – Kolozsvár

26-28. Biblikus konferencia, Szeged (Kókai Nagy Viktor)

 

2024. szeptember

11-12 – a SJE Tudományos Konferenciájának teológiai szekciója (Petheő Attila)

21. – CJTA Emlékkonferencia (Lévai Attila)

26-29. Európai egyházzenei konferencia, Strasbourg (Süll Kinga)

27-28. – CJTA-RTK-VEAB konferencia, Komárom-Farád (Lévai Attila)

 

 

Utolsó aktualizálás: 2024.02.15.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.